+46 (0)42-4008700

042-4008700

Direkte i postkassen

100% garanti

Fri frakt

Fri retur

For å sikre at vi som firma gjør vårt med hensyn til miljøet, har vi opprettet en miljøpolicy.
Denne vil danne grunnlaget for våre beslutninger, samt våre kortsiktige og langsiktige arbeidsmetoder.

Miljø-visjon

Quicktest vil streve etter og kontinuerlig jobbe for et miljømessig og bærekraftig samfunn.

Miljømål

  • Minimere miljø- og klimapåvirkning.
  • Sirkulasjonsmodus for forbruksvarer.
  • Minimere bruken som skaper miljøskadelige utslipp.
  • Gjenbruke materialer der det er mulig.
  • Kontinuerlig opplæring av ansatte i miljø- og klimaspørsmål.
  • Når det er mulig, skal miljøvennlige produkter og tjenester prioriteres.
  • Være oppdatert på gjeldende miljølovgivning.
  • Stille krav til våre leverandører gjellende våre miljømål.
  • Minimere miljøskadelige transportformer.

Ovennevnte skal sikres og kontrolleres av ledelsen årlig.